שמות ג'

בפרק זה נעסוק במסופר בספר שמות פרק ג'

שיעורים

02:55 'סימנים' - שמות פרק ג מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

01:17 שאלה+תשובה שמות ג' 8-3 - א מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית
01:08 שאלה+תשובה שמות ג' -ב מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית