שאלה+תשובה שמות ג' 8-3 - א

מאת flora vinitzky, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020