שמות י"ב

בפרק זה נעסוק במסופר בספר שמות פרק י"ב

שיעורים

04:40 יציאת מצרים וקריעת ים סוף - שמות יא-טו מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
03:38 'סימנים' - שמות פרק יב מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית