יציאת מצרים וקריעת ים סוף - שמות יא-טו

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בדצמבר 2019