שמות י"ד

בפרק זה נעסוק במסופר בספר שמות פרק י"ד

שיעורים

10:16 שמות יד - נס קריעת ים סוף מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית
03:21 'סימנים' - שמות יד מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית