'סימנים' - שמות יד

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בדצמבר 2019