שמות ל"ב

בפרק זה נעסוק במסופר בספר שמות פרק ל"ב

שיעורים

04:09 929 סיכום שבועי- שמות לא- לה מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
03:16 'סימנים' - שמות פרק לב מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

04:01 היהודים באים - עגל הזהב מאת כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

01:06 עגל הזהב 7 מאת Shirly Natan-Yulzary, הועלה ע"י איתמר בנית
01:21 שמות לב 4 מאת Shirly Natan-Yulzary, הועלה ע"י איתמר בנית
01:14 שמות לב 3 מאת Shirly Natan-Yulzary, הועלה ע"י איתמר בנית
02:17 שמות לב 1 מאת Shirly Natan-Yulzary, הועלה ע"י איתמר בנית
01:22 שמות לב 5 מאת Shirly Natan-Yulzary, הועלה ע"י איתמר בנית
02:26 שמות לב 6 מאת Shirly Natan-Yulzary, הועלה ע"י איתמר בנית
01:20 שמות לב 2 מאת Shirly Natan-Yulzary, הועלה ע"י איתמר בנית