עגל הזהב 7

מאת Shirly Natan-Yulzary, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בדצמבר 2019