שמואל א' פרק ט"ז

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר שמואל א' פרק ט"ז

שיעורים

13:57 הרב בני לאו שמואל א טז מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
04:47 929 שמואל א טז- לא: שאול ודוד - רודף ונרדף מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
09:42 שמואל א פרק טז מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

04:20 אהוד בנאי - דויד ושאול מאת מוזיקה ישראלית, הועלה ע"י איתמר בנית