929 שמואל א טז- לא: שאול ודוד - רודף ונרדף

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בינואר 2020