פקודת קלט

כאן נלמד כיצד להכניס למשתנה בתכנית המחשב ערך שיוזן ע"י המשתמש בתכנית.
מטרות:
- התלמידים ידעו לכתוב תכנית מחשב הקולטת ערך שלם מן המשתמש לתוך משתנה.

שיעורים

07:58 פקודת קלט #C שיעור 1 מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית
05:36 פקודת קלט #C שיעור 2 מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית