מבוא למדעי המחשב - מושגים בסיסיים

בחלק זה יילמדו מושגים מרכזיים בתחום המחשבים והפקודות היסודיות בכתיבת קוד - הצהרה על משתנים, קלט, השמה ופלט.