דברים כ"ג

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר דברים פרק כ"ג

שיעורים

02:57 הרב בני לאו ומיכה גודמן / פרקים כג- כז / 929 מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
02:21 הרב דוד מנחם על ספר דברים, פרק כג מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
04:17 הנאום האחרון של משה - 5 / דברים כג-כז / 929 מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
03:19 סימנים דברים פרק כג מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית