הנאום האחרון של משה - 5 / דברים כג-כז / 929

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020