חוק וחברה

בפרק זה נעסוק בהיבטים של חוק ושל חברה כפי שהם באים לידי ביטוי בספרים השונים בתורה. סרטונים העוסקים בספר בראשית פרק ט' ניתן למצוא בפרק "ראשית העולם והאנושות". סרטונים העוסקים בספר שמות פרק כ' ניתן למצוא בפרק "ספר שמות - סיפורי התהוות האומה"