תהלים נ"א

.בפרק זה נעסוק במזמור תהלים נ"א

הקראות

02:28 תנ״ך - תהילים - פרק נא׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית