תהלים נ"א

.בפרק זה נעסוק במזמור תהלים נ"א

שיעורים

חצי שעה על הפרק היומי : תהלים נא - עם דניאל שרשבסק מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית
המשכיות מלכות דוד (תהילים נ"א) - ד"ר יעל ציגלר מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

02:28 תנ״ך - תהילים - פרק נא׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית