המשכיות מלכות דוד (תהילים נ"א) - ד"ר יעל ציגלר

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.