חצי שעה על הפרק היומי : תהלים נא - עם דניאל שרשבסק

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.