תהלים ק"ל

.בפרק זה נעסוק במזמור תהלים ק"ל

שיעורים

20:32 תהילים פרק קל'- דודי זינגר מאת בגרות בתנך ממד המרכז, הועלה ע"י איתמר בנית
27:57 מזמור קל - שני קולות במזמור מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

00:53 תנ״ך - תהילים - פרק קל׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית