מזמור קל - שני קולות במזמור

מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 7 בינואר 2022