פקודת פלט מורכבת

כאן נלמד כיצד להציג פלט המורכב מטקסט וערכי משתנים באמצעות פקודת פלט אחת.
מטרות:
- הלומדים יכירו את התחביר המאפשר לשלב ערכי משתנים וטקסט בפקודת פלט.

שיעורים

13:47 C# Console.WriteLine שימוש בשומרי מקום מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית