איוב מ'

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר איוב פרק מ"א

שיעורים

09:43 איוב פרקים מ' ו-מב' מאת Eli Dahan, הועלה ע"י איתמר בנית
11:18 איוב פרק מ מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית
36:01 איוב מ- מענה ה' לאיוב. המקרה המוזר של הבהמות מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

03:29 תנ״ך - איוב - פרק מ׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית