איוב פרקים מ' ו-מב'

מאת Eli Dahan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2020