קהלת ב'

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר קהלת פרק ב'

שיעורים

05:16 היש יתרון לחכמה? (קהלת פרק ב) ד"ר יושי פרג'ון מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית
12:32 קהלת פרק ב מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית

הקראות

05:11 תנ״ך - מגילת קהלת - פרק ב׳ מאת We Love Information, הועלה ע"י איתמר בנית