היש יתרון לחכמה? (קהלת פרק ב) ד"ר יושי פרג'ון

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2020