ביטוי אלגברי

בפרק זה נבין מהו ביטוי אלגברי, מה משמעותו וממה הוא מורכב