מבוא לאלגברה (לחטיבת ביניים)

בפרק זה נלמד את הכללים הבסיסיים לעבודה עם משוואות ומשתנים