משתנים וביטויים אלגבריים

בפרק זה נעסוק במשתנים, ביטויים אלגבריים ופעולות בסיסיות עליהם