הצבת מספר בביטוי אלגברי

בפרק זה נבין כי בביטוי אלגברי ניתן להציב מספרים במקומם של המשתנים.