שוויון בין ביטויים אלגבריים

בפרק זה נבין מה משמעותו של שוויון בין ביטויים אלגבריים שונים