כינסו איברים דומים

בפרק זה נבין כיצד ניתן לכנס איברים דומים בדרכנו לפשט ביטויים אלגבריים