אי-חילוק באפס

בפרק זה נלמד על המשמעות של חילוק באפס