איבר ניטרלי בחיבור

בפרק זה נכיר את האיבר הניטרלי בחיבור - 0