שימוש בפעולות (פונקציות)

כאן נכיר לראשונה את מושג הפעולה - סדרת פקודות בעלות פרמטרים אשר מופעלות באמצעות שם מסוים. בשלב זה נלמד רק כיצד להשתמש בפעולות כתובות.
מטרות:
- הלומדים יבינו את הרעיון הבסיסי של שימוש בפעולות.
- הלומדים יבינו מהם פרמטרים.
- הלומדים ידעו מהו ערך החזרה של פעולה.
- הלומדים ידעו לקרוא לפעולה מסוימת המקבלת פרמטר אחד או יותר ולקלוט את ערך ההחזרה למשתנה.

שיעורים

10:28 איך כותבים ומזמנים פעולות מאת Adi Green, הועלה ע"י איתמר בנית