פעולות מתמטיות

בפרק זה נתוודע לרעיון של פונקציות / פעולות ככלי בכתיבת תכניות מחשב, ונכיר בפרט פעולות מתמטיות שימושיות.