איבר ניטרלי בכפל

בפרק זה נלמד כי המספר 1 הוא ניטרלי בפעולות כפל