מספרים הופכיים

בפרק זה ניזכר במשמעותם של מספרים הופכיים