חוק הפילוג

בפרק זה נכיר את חוק הפילוג בפעולות כפל, המאפשר לנו לבצע ביתר קלות פעולות מורכבות.