פעולה למציאת ערך מרבי (MAX)

כאן נכיר פעולה מתמטית למציאת ערך מרבי.
מטרות:
- הלומדים ידעו כיצד להפעיל את פעולת MAX.