פעולה למציאת ערך מזערי (MIN)

כאן נכיר פעולה מתמטית למציאת ערך מזערי.
מטרות:
- הלומדים ידעו כיצד להפעיל את פעולת MIN.