בניין קל

בפרק זה נעסוק בבניין קל (פעל)

שיעורים

בניין קל בגזרות תשפ"א מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית