בניין קל בגזרות תשפ"א

מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באפריל 2021

.