הבניינים

בפרק זה נעסוק בבנייני הפועל - מערכת תבניות שבשילוב עם השורשים יוצרות מילים בעלות משמעות.