בניין פיעל

בפרק זה נעסוק בבניין פיעל

שיעורים

08:25 בניינים פיעל, פועל והתפעל מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית