בניינים פיעל, פועל והתפעל

מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 בספטמבר 2021