בניין הפעיל

בפרק זה נעסוק בבניין הפעיל

שיעורים

שבעת הבניינים-בניין הפעיל מאת פשוט לשון, הועלה ע"י איתמר בנית