שבעת הבניינים-בניין הפעיל

מאת פשוט לשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באפריל 2021

.