בניין התפעל

בפרק זה נעסוק בבניין התפעל

שיעורים

IL חיפוש תמונת דמות תופעות בהתפעל מאת פשוט לשון, הועלה ע"י איתמר בנית
בניין התפעל- תופעות לשוניות (תקציר) מאת ברלנתי בואקנה, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

התפעל שם הפועל מאת ulpanorvideos, הועלה ע"י איתמר בנית