בניין התפעל- תופעות לשוניות (תקציר)

מאת ברלנתי בואקנה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.