פעולה למציאת ערך מוחלט (ABS)

כאן נכיר פעולה מתמטית למציאת ערך מוחלט.
מטרות:
- הלומדים ידעו כיצד להפעיל את פעולת ABS.